نماینده شهرستان خاتم بافق بهاباد مهریز ابرکوه با حضور در روستای ترکان مسجد امام خمینی و در جمع مردم پیرامون مسائل و مشکلات روستا و تشریح تعامل با نماینده پرداختند .در این جلسه بخشدار مروست و همچنین رئیس بنیاد مسکن شهرستان حضور داشتند.

نماینده شهرستان با حضور در مسجد امام خمینی ترکان پیرامون مشکلات بخش مروست و شنیدن مشکلات دهیاران و رئیس شورای روستاها مطرح و مصوب شد دهیاران و بخشدار و مسئولین مربوط پیگیری و در صورت جواب نگرفتن به نماینده اعلام گردد.