آغاز عملیات آبرسانی به شهرک فردوسی روستای ترکان

عملیات آبرسانی شهرک فردوسی توسط مجری طرح دهیاری روستا و نظارت آبفار شهرستان خاتم استان یزد در حال انجام می باشد.همچنین  آقای حسن یزدانی دهیار روستای ترکان از مشارکت بنیاد مسکن شهرستان خاتم در این طرح خبر داد.در حال حاضر دهیاری پیگیر برق رسانی به شهرک فردوسی می باشد.