طی حکمی از سوی فرمانداری مروست ، افشین عمرانی به عنوان دهیار روستای ترکان منصوب شد.

مهندس افشین عمرانی پس از چند هفته انتخاب توسط شورای روستای ترکان ، بالاخره در تاریخ 8شهریور 1401 به عنوان دهیار روستای ترکان منصوب شدند.

لازم به ذکر است  مهندس حسن یزدانی دهیار سابق روستای ترکان و بخشدار فعلی بخش ایثار می باشند.